Berekeningsnota's spelen een essentiële rol in onze projecten voor industriële borden.

Ze garanderen de veiligheid, efficiëntie en conformiteit van onze installaties. Hiervoor gebruiken we Elec Calc, een robuust en betrouwbaar hulpmiddel dat ons helpt nauwkeurige berekeningen te maken en te voldoen aan de geldende normen.

Het berekenen van selectiviteit en het dimensioneren van beveiliging zijn belangrijke stappen in elk project. Deze berekeningen zorgen ervoor dat elk onderdeel van het elektrische systeem voldoende beschermd is in het geval van kortsluiting of overbelasting.

Met Elec Calc kunnen we bijvoorbeeld de stroomwaarde bepalen waarbij een stroomonderbreker het circuit moet onderbreken om de installatie te beschermen tegen schade.

Laten we eens kijken naar een typisch project van industrieel bord. Met Elec Calc voeren we een reeks berekeningen uit voor elk onderdeel van het circuit. We bepalen de nominale stroom, kortsluitstromen, aanloopstromen van de motor en vele andere factoren. Met deze informatie kunnen we de kabels en beveiligingsapparaten op de juiste manier dimensioneren en zorgen voor een optimale selectiviteit.

Het belang van berekeningsnota's is niet beperkt tot de ontwerpfase. Ze dienen ook als referentie tijdens de levensduur van de installatie en vergemakkelijken onderhoud, upgrades en het oplossen van problemen. Bovendien bewijzen ze de conformiteit en kunnen ze vereist zijn tijdens inspecties of audits.

Kortom, de berekeningsnota’s die met Elec Calc worden gemaakt, vormen de ruggengraat van onze industriële bordprojecten. Ze zorgen ervoor dat de installatie veilig en efficiënt is en voldoet aan de normen, terwijl ze selectiviteit en een nauwkeurige dimensionering van beveiligingsapparatuur mogelijk maken. Zonder deze berekeningen zou ons werk niet veilig, efficiënt of duurzaam zijn.

Ces articles peuventégalement vous intéresser

Een kijkje in de rigoureuze tests van onze producten vóór levering.

Voor ons is kwaliteit geen optie, maar een fundamentele vereiste.

Read More

PANEL

Découvrez nos projets

Read More

INDUSTRY

Découvrez nos projets

Read More