De VCA-certificering speelt een essentiële rol bij het garanderen van de veiligheid op onze industriële elektriciteit werven.

Deze internationaal erkende certificering is veel meer dan alleen een label: het is een echte werkfilosofie gebaseerd op risicopreventie en -beheersing.

Onze teams, die allemaal VCA-getraind en VCA-gecertificeerd zijn, hanteren veilige werkmethoden en zijn bereid om effectief in te grijpen bij onvoorziene situaties, waardoor het risico op ongevallen op onze werven wordt beperkt.

Laten we het voorbeeld nemen van een elektrisch installatieproject in een chemische fabriek. Vanwege de aanwezigheid van ontvlambare of giftige producten is dit een potentieel risicovolle situatie.

Tijdens de installatie werd een chemisch lek ontdekt. Dankzij de VCA-training identificeerden onze teams onmiddellijk het risico, beveiligden ze het gebied en implementeerden ze het juiste interventieplan.

De situatie was snel onder controle, zonder gewonden of verdere schade.

Dit concrete geval toont aan hoe de VCA-certificering bijdraagt aan de veiligheid en ongevallenpreventie op onze werven.

Bovendien versterkt deze certificering onze geloofwaardigheid bij onze partners en klanten, door te bevestigen dat we in staat zijn om complexe industriële projecten in alle veiligheid uit te voeren.

Kortom, de VCA-certificering is de hoeksteen van onze risicobeheerstrategie en stelt ons in staat onze activiteiten uit te voeren met de zekerheid van optimale veiligheid op al onze industriële elektriciteit werven.

Ces articles peuventégalement vous intéresser

PANEL

Découvrez nos projets

Read More

INDUSTRY

Découvrez nos projets

Read More

ENERGY

Découvrez nos projets

Read More